СТРОИТЕЛСТВО НА КЪЩА

Предлагаме цялостно строителство на къщи, жилищни или промишлени сгради като изпълнява строителни услуги в широк обхват необходими в целия процес на реализация на тази дейност - от проектирането, груб строеж, изграждане и довършителни работи до завършен проект.

Ние обхващаме следните видове услуги:

ЕТАПИ - КАК РАБОТИМ:

1.Първа фаза
Първата стъпка е да получим необходимите чертежи на сградата, за да се запознаем с проекта.

2.Втора фаза
Запознаваме се детайлно с цялата документация на проекта и извършваме оглед на място, за да предвидим възможни препятствия.

3. Трета фаза
Подготвяме оферта, която е съобразена с вашия бюджет и е разбита по етапи, които са обвързани със срокове. Даваме препоръки към проекта относно подходящи материали, така че да постигнем оптимален баланс на цена, качество и срок на изпълнение.

4. Четвърта фаза
Строителство, довършителни работи и почистване на обекта. Предаване на обекта в пълна изправност, в срок и в бюджет.

Основни етапи в цялостния процес

1. Проектна документация, разрешителни документи и такси

2. Разкриване и закриване на строителна площадка

3. Груб строеж с покрив /до Акт 14/
- изкоп, подложен бетон полагане, кофражни работи, полагане на армировка, полагане на стоманобетон, изолации на вертикални стени, обратен насип, зидария, покрив

4. Дограми и фасада
- външна дограма – прозорци
- топлоизолирана входна врата
- фасада с мазилка
- оформяне на цокли
- оформяне на покривни стрехи

5. Инсталации:
- ВиК инсталация
- Електро инсталация
- Вентилация
- Отопление и климатизация

6. Интериорни работи:
- подови замазки
- стени и тавани – мазилка, шпакловка, боядисване и т.н
- подови настилки
- бани и тоалетни
- интериорни врати
- стълбище,
- балкон /и

7. Дворно пространство:
- ограда
- настилки
- озеленяване

8. гараж

9. сутерен /избени помещения/

10. Допълнителни, непредвидени разходи