ЦЕНИ НА УСЛУГИ

Фирмата изпълнява ремонтни дейности при

минимален обем на поръчани услуги 200,00 лв