+032 20 70 20 / +0895 43 41 86
ул. Пловдив – Юг 382-К


Жилищни ремонти, строителни довършителни дейности

Ремонти на жилища, електроинсталации, ВиК услуги

Външни и вътрешни мазилки и топлоизолации

Ремонти на жилища, вътрешно преустройство

Покривни работи

 

ВИДОВЕ УСЛУГИ – ЦЕНИ мярка единична
цена в лв.
ПОКРИВНИ РАБОТИ
ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВ НА СГРАДА м2 10.52
РАЗВАЛЯНЕ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ м2 0.56
НАПРАВА НА ЛЕЖАЩА КОНСТРУКЦИЯ ОТ БИЧЕН ИГЛОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ м3 122.05
НАПРАВА НА ВИСЯЩА КОНСТРУКЦИЯ ОТ БИЧЕН ИГЛОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ м3 187.55
ПОВДИГАНЕ НА УЛЕГНАЛ ПОКРИВ ЧРЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕБРА И СТОЛИЦИ м2 6.83
РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ м2 0.29
НАПРАВА НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ м2 0.70
ИЗКЪРПВАНЕ НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ОТ ИГЛОЛИСТНИ ДЪСКИ м2 2.44
ОБШИВКА СТЕНИ,ПОКРИВИ И ДР.С НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛ.И ШИРОКОЛ.ДЪСКИ м2 1.61
ОБШИВКА ПОКРИВИ,КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5 ММ м2 6.95
ПОДМЯНА ОБШИВКА НА ПОКРИВ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА м2 7.69
ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП ‘МАРСИЛСКИ” В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ИЛИ БЕТОН м2 3.6
ПОКРИВАНЕ С КЕРЕМИДИ ТИП ”МАРСИЛСКИ” В/У ЛЕТВИ м2 1.95
ПОКРИВАНЕ С ТУРСКИ КЕРЕМИДИ м2 3.74
ПОКРИВАНЕ С КАПАЦИ БИЛА И РЪБОВЕ м 1.17
ПОКРИВАНЕ НА ПОКРИВ С ЕТЕРНИТОВИ ПЛОЧИ м2 2.07
ПОКРИВАНЕ БИЛА С ЕТЕРНИТОВИ КАПАЦИ м 2.09
ПОКРИВАНЕ С БИТУМНИ КЕРЕМИДИ м2 0.62
ПРЕПОКРИВАНЕ /ПРЕТЪРСВАНЕ/ С МАРСИЛСКИ КЕРЕМИДИ ВЪРХУ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА м2 5.10
ПРЕПОКРИВАНЕ/ПРЕТЪРСВАНЕ/ БИЛО С КАПАЦИ м2 1.95
ПРЕПОКРИВАНЕ/ПРЕТЪРСВАНЕ/ НА ПОКРИВ С ”ТУРСКИ” КЕРЕМИДИ м2 2.55
ПОКРИВАНЕ НА ОГРАДА С МАРСИЛСКИ КЕРЕМИДИ ПРИ 1 РЕД КЕРЕМИДИ м2 1.18
СЪБИРАНЕ, ОСТЪРГВАНЕ ПОЛЕПНАЛ ФИЛЦ ОТ ПОКРИВНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И СВАЛЯНЕ м2 1.16
ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ПОКРИВНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МУШАМА м 0.92
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВИ ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ 1 ПЛАСТ м2 3.78
ПОКРИВАНЕ С АСФАЛТОВА МУШАМА В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА В 1 ПЛАСТ м2 0.62
ИЗОЛАЦИЯ С МАЗАНА, ЕЛАСТИЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ПАСТА В ДВА ПЛАСТА м2 17.32