+032 20 70 20 / +0895 43 41 86
ул. Пловдив – Юг 382-К


Жилищни ремонти, строителни довършителни дейности

Ремонти на жилища, електроинсталации, ВиК услуги

Външни и вътрешни мазилки и топлоизолации

Ремонти на жилища, вътрешно преустройство

Външни и вътрешни мазилки

 

Изчукване (изкъртване) и ремонт (изкърпване) на стара мазилка, направа на нови – гладка, пръскана, влачена, теранована, варова, гипсова, вароциментова, полимерна и пр. мазилки.

ВИДОВЕ УСЛУГИ – ЦЕНИ мярка к-во единична
цена в лв.
МАЗИЛКИ      
Варогипсова мазилка по стени и тавани м2 1 7.86
Вътрешна варова мазилка по стени и тавани м2 1 4.72
Армировка м2 1 3.00
ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ м2 1 4.72
Полимерна / Силекатна м2 1 5.00
ИЗКЪРПВАНЕ НА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ КРЪПКИ ДО 1м3 м 1 12.45
ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ПО КАНАЛИ ШИРИНА ДО 0.20М м 1 2.09
ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ПО РАМКИ ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ м 1 12.09
ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪТРЕШНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ м2 1 4.96
ВЪНШНА ГЛАДКА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ м 1 5.47
ВЪНШНА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ,СТРЕХИ, ДЪНА НА БАЛКОНИ И ДР. м 1 14.24
АРМИРАНА ТЪНКА МАЗИЛКА ВЪРХУ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ м2 1 4.59
ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ С ФИБРАН ИЛИ СТЕРОПОР НА СТЕНИ И ИЗМАЗВАНЕ С МАЗИЛКА м2 1 11.02
ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ ВЪРХУ ГОТОВ ХАСТАР м2 1 12.69