ЦЕНИ мярка ед. цена в лв.
     
КЪРТЕНЕ, РАЗБИВАНЕ, ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ И ПР.    
Къртене бетон до 10 см. м2 17.00
Къртене бетон над 10 см. м2 25.00
Къртене замазка до 6 см. м2 6.00
Къртене замазка над 6 см. м2 8.00
Къртене на тухли м2 9.00
Къртене бани – мазилка и плочки м2 9.00
Къртене на газобетон м2 9.00
Копаене на канали за тръби/кабели в бетон/мозайка м2 8.00
Копаене на канали за тръби/кабели в тухла/замазка м2 6.00
Пробиване в бетон и тухла дупки от Ф24-до Ф85 бр. 3-30
Пробиване дупка за абсорбатор бр. 20.00
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ    ДО 80/80 В ЗИД 1 ТУХЛА бр. 6.93
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ    ДО 20/15 В ЗИД 1.5 ТУХЛИ бр. 6.10
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ    ДО 35/20 В ЗИД 1.5 ТУХЛИ бр. 6.93
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ    ДО 50/50 В ЗИД 1.5 ТУХЛИ бр. 11.71
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ    ДО 80/80 В ЗИД 1.5 ТУХЛИ бр. 24.73
НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧМО В СТАРА БЕТ.СТЕНА м 7.35
ИЗДЪЛБАВАНЕ УЛЕИ В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С РАЗМЕРИ ДО 10/10 СМ м 1.73
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН РЪЧНО м3 113.61
ОЧУКВАНЕ БЕТОНОВА ПОВЪРХНОСТ ОТ НЕРАВНОСТИ м2 0.35
ДЕМОНТИРАНЕ НА ОБЛИЦОВКА ОТ ФАЯНСОВИ И ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ  м2 7.32
СВАЛЯНЕ ТАПЕТИ, СТАРА ШПАКЛОВКА, ПОСТНА БОЯ М2 1.79
ОЧУКВАНЕ МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ                                              м2 2.15
РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА м3 21.42
РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА         м2 2.47
ИЗЧИСТВАНЕ СТАРИ ТУХЛИ ОТ РАЗТВОР                                               бр. 0.06
ДЕМОНТАЖ ИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ МУШАМА  м2 0.55
ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ ДО 2 М. КВ.             бр. 6.61
ДЕМОНТАЖ НА ЖЕЛЕЗНИ РЕШЕТКИ НА ПРОЗОРЦИ ДО 200/200СМ. бр. 2.63
ДЕМОНТИРАНЕ КАСА НА ВРАТА бр. 6.62
ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТА ОТ ЗИД ВСИЧКИ РАЗМЕРИ бр. 8.03
ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ В ЗИД 1/2 ТУХЛА        м2 7.11
ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ В ЗИД 1 ТУХЛА      м2 7.61
ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ В ЗИД 1 1/2 ТУХЛА  м2 10.52
ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ В КАМЕННА ЗИДАРИЯ С ДЕБ. ДО 50СМ  бр. 12.60
ПРОСИЧАНЕ ОТВОРИ В БЕТОНОВИ СТЕНИ  ДО 30 СМ.   м2 38.65
ПРОСИЧАНЕ ОТВОРИ В БЕТОНОВИ СТЕНИ ДО 50 СМ.   м2 94.80
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОНОВИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 12 СМ С РАЗМЕРИ 5/5 СМ бр. 0.92
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОНОВИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 12 СМ С РАЗМЕРИ 10/10 СМ бр. 1.62
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОНОВИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 20 СМ С РАЗМЕРИ 5/5 СМ бр. 1.88
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОНОВИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 20 СМ С РАЗМЕРИ 10/10 СМ бр. 3.53
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОННИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 20 СМ С РАЗМЕРИ 15/15 СМ бр. 5.83
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОНОВИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 20 СМ С РАЗМЕРИ 20/20 СМ м 7.27
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОННИ СТЕНИ 20 СМ С РАЗМЕРИ 30/30 СМ бр. 10.35
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОНОВИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 30 СМ С РАЗМЕРИ 5/5 СМ бр. 3.91
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОНОВИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА ДО 30 СМ С РАЗМЕРИ 10/10 СМ бр. 6.59
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОННИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА 50СМ С РАЗМЕРИ 25/25 ДО 30/30 СМ  бр. 40.35
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОННИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА 50СМ С РАЗМЕРИ 30/30 ДО 40/40 СМ  бр. 106.31
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОННИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА 50СМ С РАЗМЕРИ 60/60 ДО 80/80 СМ  бр. 65.68
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОННИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА 75СМ С РАЗМЕРИ 40/40 ДО 50/50 СМ бр. 109.62
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОННИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА 75СМ С РАЗМЕРИ 60/60 ДО 80/80 СМ бр. 172.99
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОННИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА 100СМ С РАЗМЕРИ 50/50 СМ бр. 172.51
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В БЕТОННИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА 100СМ С РАЗМЕРИ 60/60 ДО 80/80 СМ бр. 235.57
ДЕМОНТАЖ НА СТЕННИ И ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ бр. 3.46
РАЗВАЛЯНЕ НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ                            м2 0.70
РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ          м2 0.86
РАЗВАЛЯНЕ ОБШИВКА ОТ КАМАШИТОВИ РОГОЗКИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ м2 0.86
РАЗВАЛЯНЕ ОБШИВКА НА СТРЕХИ                                                 м2 1.29
РАЗВАЛЯНЕ ЧЕЛНИ ДЪСКИ                                                     м2 0.32
РАЗВАЛЯНЕ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ                                        м2 0.56
РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ                          м2 0.29
ДЕМОНТАЖ НА ВРЕМЕННИ МЕТАЛНИ ОГРАДИ                                             м 0.51
РАЗВАЛЯНЕ ОГРАДА ОТ ДЪСКИ НА ДЪРВЕНИ КОЛОВЕ С 2 РЕДА БОДЛИВА ТЕЛ           м2 1.63
РАЗВАЛЯНЕ НА ОГРАДА ОТ ЛЕТВИ                                               м2 1.08
РАЗВАЛЯНЕ ОГРАДА ОТ БОДЛИВА ТЕЛ И ДЪРВЕНИ КОЛОВЕ                          м2 0.81
РАЗВАЛЯНЕ НА ОГРАДА ОТ СТОМАНОБЕТОННИ КОЛОВЕ,ТЕЛЕНА МРЕЖА,БОДЛИВА ТЕЛ. м 0.95
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА  100 м2 410.41
РАЗВАЛЯНЕ ПАВАЖ И СОРТИРАНЕ НА ПАВЕТАТА м2 1.14
РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ, И СОРТИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ м2 1.14
РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ КАМЕННИ ПЛОЧИ м2 0.53
РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ м2 0.74
РАЗБИВАНЕ РЪЧНО НА НЕАРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА И МОЗАЙКА                       м2 7.51
РАЗБИВАНЕ РЪЧНО НА АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА м2 15.75