Кой от нас не мечтае да направи своето жилище според своите представи за удобство, красота и уют. Ако Ви е необходимо преустройство, довършване и обзавеждане на новото жилище, „саниране”, козметичен или капитален ремонт на дома, вилата, оградата,офиса, магазина, склада, цеха, и др. помещения и сгради, обърнете се към нас! Нашите специалисти са готови в удобно за Вас време, да Ви консултират най професионално, като Ви помогнат да разрешите по най оптимален начин задачите.Те ще извършат:

 • Архитектурно заснемане;
 • Ако не сте доволни от броя на стаите и тяхната относителна позиция, те ще направят функционално преразпределение площта на обекта по помещения, съобразно Вашите идеи;
 • Ще разработят проект на основата на технологични иновации, свързани с контрола и управлението на инженерните системи на сгради. С иновативните решения за отопление и вентилация, В и К и Ел. Вие ще изпитате едно ново ниво на комфорт. По специално, ние предлагаме на нашите клиенти устойчиви решения за оптимизиране на консумацията на енергия и намаляване на загубата на топлина.Според Вашите нужди ще Ви дадат изчерпателна информация за качествата на влаганите материали и ще Ви подпомогнат в техния избор;
 • Ще Ви предложат проект за настилки и помогнат в определянето на вида на материалите;
 • Ще ви дадат цветово решение и подпомогнат в избора на материали;
 • Ще ви консултират и разработят проект за обзавеждане, избора на материали и дизаин;
 • Ще Ви предложат декорация;
 • Ще видите Вашите идеи разработени в триизмерна фотореалистична перспектива – визуализация.

След като си изясните идеята, за да можете с най малко усилия и главоболия да получите желания от Вас краен продукт ние можем да направим, изчисление на разходите и анализ на качеството на материалите и работата. Ще изготвим за Вас:

 • Количествени и стойностни сметки;
 • Списък на необходимите материали, механизация и работна ръка(майстори);
 • График за технологичното изпълнение на строително монтажните работи;
 • Поръчки, доставка и следене за количеството и качеството на влаганите материали;
 • Да упражняваме инвеститорски и авторски надзор върху целия процес по реализацията на проекта.

Ако се съмнявате в професионализма на майсторите, бригадите или иначе казано на изпълнителите, наети от Вас, нашите експерти ще проверят нивото на качеството на изпълнение на работата и ще Ви поставят в течение на всички установени недостатъци. Ще Ви помогнем своевременно да „затегнете” условията на ремонт и да се спасите от непредвидени разходи и неприятности.