ЦЕЛИ, ВИЗИЯ, ЕТИКА

Фирма „ АЛЕКС 2003 „ ЕООД започна своята дейност през 2003 год. и като юридическо лице вписано в търговския регистър част от основния му предмет на дейност обхваща строителство и ремонт на сгради и съоръжения. Тогава взехме решението да създадем организация, която да гарантира на своите клиенти и партньори висококачествен строителен продукт чрез залагането и спазването на седем ключови принципа:

  1. Използване на само висококачествени сертифицирани материали;
  2. Привличане на работа само високо квалифицирани специалисти с последващото им постоянно развитие и обучение;
  3. Стриктно спазване технологията на строителното производство;
  4. Достоверност на стойността на извършената работа;
  5. Стремеж към съвършенство в изпълнението на всеки етап и общия комплекс от работи като цяло;
  6. Отвореност към клиентите за създаване у тях чувство на удовлетвореност от участието им в съзиданието на обекта;
  7. Абсолютно спазване на договорените срокове на строителството.

От свой личен опит знаем, че като минимум поне два от изброените принципи не се съблюдават от многобройните майстори на самостоятелна практика и строителни организации еднодневки.

Целта ни бе да създадем компания, в която и с която с удоволствие да се работи. Процесът на реализацията на идеи е дълъг, но особено щателно ние подхождаме по въпроса за сформирането на екип. Подбираме работниците, служителите и сътрудниците си не само по техния професионализъм, но и по личните им качества, тъй като тяхната ценностна система искаме да съвпада с тази на обществото.

Ние искаме, всеки наш клиент да чувства, че ремонта в неговия дом или офис е направен с любов, че в него е вложено много сили, енергия, отговорност, време и сърце. Постигането на ето такъв резултат, си струва нашите усилия!

Приканваме Ви, да станете участници в творческия процес, целта на който е – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВАШИТЕ МЕЧТИ!

Надяваме се да станете наши постоянни клиенти, партньори и приятели!

Взаимоотношения »