Ремонт и подсилване на конструкцията – направа кофраж, арматура, полагане на бетон

ВИДОВЕ УСЛУГИ – ЦЕНИ мярка к-во единична
цена в лв.
КОФРАЖ И ДЕКОФРАЖ м2 1 11.02
БЕТОНОВИ РАБОТИ м2 1 26.12
АРМАТУРНИ РАБОТИ кг. 1 0.37
ЗИДАРСКИ РАБОТИ
ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ 75% ТУХЛИ ЧЕТВОРКИ 25/24/12СМ И 25 % ЕДИНИЧНИ м2 1 7.62
ТУХЛ.ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ РАЗТВОР м2 1 6.61
ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ ЧЕТВОРКИ НА ВАРОВ РАЗТВОР м3 1 31.28
ТУХЛ.ЗИДАРИЯ СТЕНИ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ РАЗТВОР м3 1 36.00
ТУХЛ.ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ЕДНА ДУПКА м 1 2.34
ТУХЛ.ЗИДАРИЯ КОМИНИ С КЕРАМЗИТОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДВЕ ДУПКИ м 1 9.06
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 50 ДО 100ММ м2 1 5.09
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 125 ДО 150ММ м2 1 4.57
ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 250ММ м2 1 24.67
НАПРАВА И МОНТАЖ БЕТОНОВ ЩУРЦ 0,12/0,12/1,32 бр. 1 16.24