ВИДОВЕ УСЛУГИ – ЦЕНИ мярка к-во единична
цена в лв.
ГИПСОКАРТОН
Предстенна обшивка – конструкция м2 1 8.00
Предстенна обшивка – лепене м2 1 6.00
Преградна стена м2 1 10.00
Окачен таван м2 1 8.00
Растерен таван м2 1 7.00
ПВЦ таван м2 1 10.00
Обръщане на врати и прозорци м2 1 6.00
Полагане на вата м2 1 1-2
Декоративни фигури м2 1 след оглед