+032 20 70 20 / +0895 43 41 86
ул. Пловдив – Юг 382-К


Жилищни ремонти, строителни довършителни дейности

Ремонти на жилища, електроинсталации, ВиК услуги

Външни и вътрешни мазилки и топлоизолации

Ремонти на жилища, вътрешно преустройство

Боядисване и шпакловки

 

Отстраняване на стара постна и блажна боя, гипсови шпакловки и монтаж на гипсови орнаменти и профили, импрегниране, грундиране, постно и блажно боядисване по сгради, изделия и конструкции.

ВИДОВЕ УСЛУГИ – ЦЕНИ мярка к-во единична
цена в лв.
БОЯДЖИИСКИ РАБОТИ      
СТЪРГАНЕ НА ЛАТЕКСОВИ И ФАСАДНИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ м2 1 1.33
ГРУНДИРАНЕ С ЛАТЕКС ЗА БОЯДИСВАНЕ м2 1 1.30
ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ДВУКРАТНО м2 2 2.05
ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ ТРИКРАТНО м2 1 3.87
ТРИКРАТНО БОЯДИСВАНЕ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС м2 1 5.44
БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО СТАРИ ЦОКЛИ м2 1 1.86
БЛАЖНА БОЯ ТРИКРАТНО ПО НОВИ ЦОКЛИ м2 1 2.89
БЛАЖНА БОЯ ПО СТ.БЕТОНОВИ ПРОЗОРЦИ – ДВУКРАТНО м2 1 6.17
ИЗГАРЯНЕ НА БЛАЖНА БОЯ С БЕНЗИНОВА ЛАМПА м2 1 2.45
ИЗМИВАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ВМЕСТО БОЯДИСВАНЕ м2 1 1.39
ИЗМИВАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ЗА БОЯДИСВАНЕ м2 1 0.33
СТЪРГАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ОТ ЖЕЛЕЗНИ ПЛОСКОСТИ м2 1 1.29
МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ м2 1 1.97
МИНИЗИРАНЕ ЕДНОКРАТНО ШИНИ- ТРЪБИ м 1 1.11
БЛАЖНА БОЯ ПО ОЛУЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ДВУКРАТНО м 1 1.40
БЛАЖНА БОЯ ПО РАДИАТОРИ – ДВУКРАТНО м2 1 3.61
БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ,ТРЪБИ,ПАРАПЕТИ И ДР. – ДВУКРАТНО м2 1 2.63
СТЪРГАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ОТ ДЪРВЕНИ ПЛОСКОСТИ м2 1 1.51
ГРУНДИРАНЕ С БЕЗИР НА ДЪРВЕНИ ПЛОСКОСТИ м2 1 0.74
ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ ПОВЪРХНОСТИ В ДВА ПЛАСТА м2 1 0.64
БЛАЖНА БОЯ 2 ПЛАСТА ПО СТРЕХИ И ЧЕЛНИ ДЪСКИ м2 1 2.23
БЛАЖНА БОЯ ДВУКРАТНО ПО СТАРА ДОГРАМА м2 1 3.23
БЛАЖНА БОЯ ПО СТАРА ИЗВЕТРЯЛА ОТ АТМОСФЕРАТА ДОГРАМА м2 1 5.05
БЛАЖНА БОЯ ПО СТАРИ ПОДОВЕ – ДВУКРАТНО м2 1 2.02
БЛАЖНА БОЯ ПО НОВИ ДЮШЕМЕТА ВКЛ.ЛАКИРАНЕ м2 1 3.46
ШПАКЛОВКИ      
Гипсова м2 1 4.00
Фина – гипсова м2 1 2.50
Циментова м 1 4.00
Фнна – циментова м 1 2.50
Гипсова – армирана м2 1 6.00
Циментова – армирана м2 1 6.00