left module

Гарантирано качество съгласно закона

Поемаме ангажимент за качеството на строително-ремонтните ни услуги

left module 2

Осигурено финансиране

Клиентите на Алекс 2003 ЕООД получават съдействие при осигуряване на финансирането

Когато ни предстои да извършваме ремонт, винаги се изправяме пред трудния избор и решението – кой да го изпълни:

- Ние ли със собствени сили?
- Да наемем препоръчан или случаен майстор?
- Да се доверим на фирма с такъв предмет на дейност?

НЕКА РАЗГЛЕДАМЕ НАЙ ОБЩО КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА И НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ СЛУЧАИ:

РЕМОНТ СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ

Ако ние се наемем да направим ремонта трябва:

 • Да имаме определени професионални умения
 • Да имаме достатъчно време за това
 • Да си отговорим на въпроса – кое е по печелившо? Да прекъсна бизнеса си за да направя ремонта или да спечеля от бизнеса си и да платя за ремонта?
 • Да лишим себе си и семейството си от свободното си време, развлечения, спорт, хоби и пр.
 • Да преценим много добре с какви сили и средства разполагаме за реализацията на проекта:

а/ Кой ще ни помага с труда си и какво ще ни струва това?
б/ Разполагаме ли с необходимото оборудване и инструменти и струва ли си да се наема или купува такова
в/ Как ще осъществим доставката на нужните строителни материали?
г/ Да преценим можем ли да осигурим нужната пожарна безопасност, опазване живота на хората и тяхното имущество

 • Да преценим можем ли да осигурим опазване на околната среда, защита от шум и др. нормативи предвидени от закона
 • Да направим подробен план на проекта или целта която искаме да постигнем
 • Да сметнем количеството на необходимите ресурси /материали, труд, машини, услуги/

 

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА РЕМОНТИТЕ СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ

 

 

РЕМОНТ С ПОМОЩТА НА МАЙСТОРИ

 Ако решим да възложим извършването на ремонта на майстори, изпълняваме отново определена последователност, но наемаме маистори да изпълнят всяка една от отделните части –

 • майстор по ВиК
 • майстор по електрооборудване
 • майстор по отопление и вентилация
 • майстор по .... и т.н..

За да се справим, трябва да имаме „каталог" на майсторите в региона, а колко са способни и добросъвестни, това е друга тема за размисъл.

В този случай трябва добре да знаем какво искаме и в каква технологична последователност т.е. кое след кое следва и да не очакваме, че майсторите сами ще се сещат за нещата по проекта.

Очакването от маистора е да изпълни качествено и в срок неговата част от проекта, а не да съгласува изпълнението на отделните части. Ако не се съгласува работата на маисторите по отделните части винаги има проблеми, който водят до допълнително разход на труд и материали. За да се избегне това е нужно да имаме известна професионална подготовка или да потърсим услуга от професионалист. И въпреки това отново е необходимо:

В случай, че ремонта е мащабен, да се изпълни една последователност на техническа подготовка, за която е необходимо да се привлекат срещу заплащане специалисти проектанти по отделните части като ВиК, ЕЛ, отопление, вентилация, топлосъхранение и пр.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА РЕМОНТИТЕ С ПОМОЩТА НА МАЙСТОРИ

 

 

 

 

РЕМОНТ С ЛЕГИТИМНА ФИРМА

 Ако правим ремонта, като наемем лигитимна фирма със съответната дейност и опит, всички наши отговорности описани по горе отпадат, и тя поема цялостното изпълнение и управление на процеса.

Този процес минава през три основни етапа при следната последователност:

 • Първия етап: ТЕХНИЧЕСКОТО РЕШЕНИЕ НА ТОВА, КОЕТО ИСКАТЕ КАТО РЕМОНТ


В зависимост от мащаба и обхвата на ремонта, за него може да се наложи да бъдат изготвени технически и работни проекти, от специялисти проектанти по съответните части. За някои се изискава заверка в съответната община./архитектура,конструкции, ВиК, отопление и вентилация, електро и т.н/.

При този вариант, ако възложителят е бил по-взискателен, в проектите обикновено има количествена сметка направена от проектантите, на базата на която се прави стойностна сметка и оферта от фирмата изпълнител. За предпочитане е да имате минимум три броя оферти.

В случай, че ремонта, който предстои, няма технически и работни проекти, е неоходимо да се направи подробно задание на база консултация със специалисти от фирмата или външни експерти. За всеки ремонт и детайли от ремонта има няколко решения, който са свързани с по нататъшните работи в процеса.

 

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА РЕМОНТИТЕ С ПОМОЩТА НА ЛЕГИТИМНА ФИРМА

Наши партньори:

Уеб дизайн студио "Технокомп"
изработка на уеб сайтове, сео оптимизация
"Кантора Концепт"
Регистрация на фирми, договори, юридически услуги
Счетоводна къща "Гарант Плюс"
счетоводни услуги
Компютърни системи "Технокомп"
хардуер, инсталации, мрежи, сървъри