left module

Гарантирано качество съгласно закона

Поемаме ангажимент за качеството на строително-ремонтните ни услуги

left module 2

Осигурено финансиране

Клиентите на Алекс 2003 ЕООД получават съдействие при осигуряване на финансирането

Когато ни предстои да извършваме ремонт, винаги се изправяме пред трудния избор и решението – кой да го изпълни:

- Ние ли със собствени сили?
- Да наемем препоръчан или случаен майстор?
- Да се доверим на фирма с такъв предмет на дейност?

НЕКА РАЗГЛЕДАМЕ НАЙ ОБЩО КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА И НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ СЛУЧАИ:

РЕМОНТ СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ

Ако ние се наемем да направим ремонта трябва:

 • Да имаме определени професионални умения
 • Да имаме достатъчно време за това
 • Да си отговорим на въпроса – кое е по печелившо? Да прекъсна бизнеса си за да направя ремонта или да спечеля от бизнеса си и да платя за ремонта?
 • Да лишим себе си и семейството си от свободното си време, развлечения, спорт, хоби и пр.
 • Да преценим много добре с какви сили и средства разполагаме за реализацията на проекта:

а/ Кой ще ни помага с труда си и какво ще ни струва това?
б/ Разполагаме ли с необходимото оборудване и инструменти и струва ли си да се наема или купува такова
в/ Как ще осъществим доставката на нужните строителни материали?
г/ Да преценим можем ли да осигурим нужната пожарна безопасност, опазване живота на хората и тяхното имущество

 • Да преценим можем ли да осигурим опазване на околната среда, защита от шум и др. нормативи предвидени от закона
 • Да направим подробен план на проекта или целта която искаме да постигнем
 • Да сметнем количеството на необходимите ресурси /материали, труд, машини, услуги/

 

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА РЕМОНТИТЕ СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ

 

 

РЕМОНТ С ПОМОЩТА НА МАЙСТОРИ

 Ако решим да възложим извършването на ремонта на майстори, изпълняваме отново определена последователност, но наемаме маистори да изпълнят всяка една от отделните части –

 • майстор по ВиК
 • майстор по електрооборудване
 • майстор по отопление и вентилация
 • майстор по .... и т.н..

За да се справим, трябва да имаме „каталог" на майсторите в региона, а колко са способни и добросъвестни, това е друга тема за размисъл.

В този случай трябва добре да знаем какво искаме и в каква технологична последователност т.е. кое след кое следва и да не очакваме, че майсторите сами ще се сещат за нещата по проекта.

Очакването от маистора е да изпълни качествено и в срок неговата част от проекта, а не да съгласува изпълнението на отделните части. Ако не се съгласува работата на маисторите по отделните части винаги има проблеми, който водят до допълнително разход на труд и материали. За да се избегне това е нужно да имаме известна професионална подготовка или да потърсим услуга от професионалист. И въпреки това отново е необходимо:

В случай, че ремонта е мащабен, да се изпълни една последователност на техническа подготовка, за която е необходимо да се привлекат срещу заплащане специалисти проектанти по отделните части като ВиК, ЕЛ, отопление, вентилация, топлосъхранение и пр.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА РЕМОНТИТЕ С ПОМОЩТА НА МАЙСТОРИ

 

 

 

 

РЕМОНТ С ЛЕГИТИМНА ФИРМА

 Ако правим ремонта, като наемем лигитимна фирма със съответната дейност и опит, всички наши отговорности описани по горе отпадат, и тя поема цялостното изпълнение и управление на процеса.

Този процес минава през три основни етапа при следната последователност:

 • Първия етап: ТЕХНИЧЕСКОТО РЕШЕНИЕ НА ТОВА, КОЕТО ИСКАТЕ КАТО РЕМОНТ


В зависимост от мащаба и обхвата на ремонта, за него може да се наложи да бъдат изготвени технически и работни проекти, от специялисти проектанти по съответните части. За някои се изискава заверка в съответната община./архитектура,конструкции, ВиК, отопление и вентилация, електро и т.н/.

При този вариант, ако възложителят е бил по-взискателен, в проектите обикновено има количествена сметка направена от проектантите, на базата на която се прави стойностна сметка и оферта от фирмата изпълнител. За предпочитане е да имате минимум три броя оферти.

В случай, че ремонта, който предстои, няма технически и работни проекти, е неоходимо да се направи подробно задание на база консултация със специалисти от фирмата или външни експерти. За всеки ремонт и детайли от ремонта има няколко решения, който са свързани с по нататъшните работи в процеса.

 

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА РЕМОНТИТЕ С ПОМОЩТА НА ЛЕГИТИМНА ФИРМА

 

Наши партньори:

Уеб дизайн студио "Технокомп"
изработка на уеб сайтове, сео оптимизация
"Кантора Концепт"
Регистрация на фирми, договори, юридически услуги